Klinikk-Soleo AS

Utdanning og Behandlingssenter for dyr

Utdannelse i hundefysioterapi høsten 2016


Arrangør: Klinikk-Soleo AS

Type: 1 år med fysikalsk behandling - teori og praksis på hund. Studentene kvalifiserer til medlemskap i NFRFD (Norsk Fysio- og Rehabiliteringsforbund for Dyr, et samlende organ av fysioterapeuter på dyr) ved bestått eksamen teoretisk og praktisk.

Målgruppe: Hundeinteresserte generelt, oppdrettere, ansatte på veterinærkontor etc. Målet er å få gode terapeuter ut på markedet da det finnes få slike i dag og man ser et markant og økende behov. Studentene vil etter endt og bestått kurs kunne starte opp egen praksis.  De kan også søke jobb ved veterinærklinikk, rehabiliteringsklinikk og andre etater der det er krav om utvidet hundekunnskap

Varighet: Utdannelsen går over et år men 10 helgesamlinger (fredag-søndag).

Tid: Oppstart oktober 2016

Sted: All undervisning foregår ved Klinikk-Soleo AS, Sneltvedtvegen 383, 3719 Skien.

Kontakt oss for mer info på utdanning@soleo.no eller Marie, + 47 913 23 295