Klinikk-Soleo AS

Utdanning og Behandlingssenter for dyr

Fysioterapi og rehabilitering


Fysikalsk behandling av hund blir mer og mer vanlig – heldigvis. Og veldig mange har sett gevinsten man kan hente i forhold til hundens helse ved å ta i bruk fysioterapi.

Hvorfor fysioterapi?

Mange av oss mennesker har vært en runde eller to hos fysioterapeuten på grunn av plager et eller annet sted i bevegelsesapparatet. Nå er det vår venn hunden sin tur, enten om det er en skade man ønsker å behandle, eller om det kun er for å forebygge.

Fysioterapi / rehabilitering hjelper hunden til å kunne komme tilbake til den normale hverdagen etter en skade, og å kunne brukes til det som den opprinnelig var tenkt til, som for eksempel jakt, bruks- og tjenestehund. Det er selvfølgelig også like viktig at familiehunden skal få ett bra liv fylt med aktiviteter og glede sammen med sin familie.

I humanmedisin er fysioterapi et naturlig valg ved fysiologiske problemer, og det bør det også være for hundene våre. Mange av behandlingsteknikkene i humanmedisin er utviklet ved å bruke dyr, så det er naturlig å føre dette tilbake til dyrene.

Når kan fysioterapi brukes?

Behandlingen kan brukes både til unge, voksne og eldre individer og den kan passe i svært mange tilstander med ulike plager i bevegelsesapparatet.

Målet med fysioterapi:

 • · Finne årsak til motorisk avvik
 • · Forbedre funksjonen av muskler, nerver og ledd
 • · Opprettholde sirkulasjon
 • · Smertelindrende, begrense bruken av smertestillende preparater
 • · Forebygge kompensatoriske skader
 • · Forkorte rehabiliteringstiden
 • · Forebygge skader
 • · Bedre kondisjon

Når bruker vi fysioterapi:

 • · Hevelse og sirkulasjonsproblemer
 • · Postoperativt (etter operasjoner)
 • · Motoriske avvik som halthet
 • · Ved neurologiske og ortopediske utfordringer
 • · Muskel-, sene- og ligamentskader
 • · Lammelser og prolapser
 • · Leddskader som AD, HD, forkalkninger og spondylose
 • · Smerte
 • · Konkurransehunder, forebygging og ved problemer

Etter kirurgi, skader, anstrengelser osv.

Fysioterapi kan være effektivt og kan forkorte rehabilitering og samtidig bidra til at muskulatur ikke svinner hen på grunn av manglende bruk etter operasjoner, ved skader osv. I og med at behandlingen kan stimulere blodsirkulasjonen kan den også virke lindrende på smerte og ubehag, og skader kan heles raskere.

Eldre og stive hunder
Mange eldre hunder kan ha god nytte av å mykes opp. Dette kan bedre bevegeligheten, gjøre stivheten mindre og dermed redusere ubehag eldre hunder kan ha. Slik behandling kan også bremse utvikling av plager som ofte sees hos eldre hunder. De fleste gamle hunder synes behandlingen er behagelig og avslappende.

Hunder i arbeid
Hunder i fysisk arbeid (jakt, trekk, søk, tjenestehunder osv.) har nytte av å få ekstra pleie når det gjelder bevegelsesapparatet, muskler og skjelett. At hundeeieren lærer seg å stretche hunden etter anstrengelser og arbeid kan forhindre at det oppstår skader og plager. Vedlikeholdsbehandling med f.eks. laser etter større anstrengelser vil kunne hjelpe muskulatur å raskere rehabiliteres. I spesielle treningsperioder kan hunden også ha nytte av jevnlig fysikalsk behandling for å unngå skader, lette treningen osv.

Hovedformålet med fysikalsk behandling er å gjenopprette normalfunksjonen i det syke området i bevegelsesapparatet. Behandlingen går blant annet ut på å stimulere blodsirkulasjonen og løse opp spenninger i muskulatur. Svært ofte henger plager i bevegelsesapparatet sammen med forstyrrelse i muskler.

Det kan være skader, betennelser, stramme og stive muskler – enten som hovedplage, eller som et resultat av andre plager. I slike tilfeller er blodsirkulasjonen ofte av avgjørende betydning.

Behandlingen kan brukes både forebyggende og som rehabilitering ved skade, sykdom eller etter kirurgiske inngrep.

Det brukes manuelle terapier, dvs. behandlinger der terapeuten bruker sine egne hender i selve behandlingen. f.eks. stretching og massasje. Akupunkturpunkter og hydroterapi er det også flere som bruker, og det kan også brukes apparater i behandlingen som laser, ultralyd og elektroterapi. I tillegg gis det også ofte veiledning om trening og mosjon.

De forskjellige terapiformene innen fysioterapien har alle det samme utgangspunktet, nemlig å gi dyret bedre bevegelighet, mindre ubehag og dermed gjenopprette så god funksjon som mulig.

Dette er behagelig for hunden og gir samtidig gode helsegevinster.

Det er også viktig å ha et nært og godt samarbeide med veterinærer. Mange hunder har nytte av fysioterapi samtidig som de får behandling hos veterinær.